head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo De Musica

Pismo De Musica

Redakcja:
Michał Bristiger (redaktor naczelny)
Barbara Przybyszewska-Jarmińska (zastępca redaktora naczelnego)
Anna Koszewska
Ewa Schreiber

Krąg redakcyjny:
Paolo Emilio Carapezza
Magdalena Dziadek
Helen Geyer
Marcin Gmys

Kontakt:
e-mail: demusica@demusica.pl

 

Następujące numery pisma "De Musica" ukazały się w wersji drukowanej:

                   

 

Podmenu