head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo Muzykalia

Pismo Muzykalia

Redakcja:
Michał Bristiger (redaktor naczelny)
Jolanta Guzy-Pasiak
Elżbieta Markowska
Ewa Schreiber

Kontakt:
e-mail: muzykalia@demusica.pl


Do Czytelnika

„Muzykalia” są na www.demusica.pl naszą nową serią publikacji, jaką rozpoczynamy w 2008 roku. Poszczególne zeszyty będą związane z określona kulturą, z określonym językiem, mogą się też pojawić zeszyty tematyczne, a nawet „Muzykalia” bez dodatkowego określenia treści. Nie bez znaczenia pozostaje związek „Muzykaliów” z naszymi seminariami i konferencjami, ponieważ częściowo zawierać będą materiały przydatne do seminariów De Musica albo przez te seminaria zainspirowane. Niemniej ich przeznaczenie jest daleko szersze i nie ogranicza się bynajmniej do grona seminaryjnego. Treściowo nie będą się też ograniczały do profesjonalnej wiedzy muzycznej, traktując domenę humanistyczną bardziej swobodnie. Odzew czytelników na „Muzykalia” pozostaje dla nas sprawą niezmiernie istotną.

Michał Bristiger (red. nacz.)
Warszawa, dn. 1 stycznia 2008

Podmenu