head
Stowarzyszenie De Musica > Seminarium De Musica

Seminarium De Musica

Redakcja:
Michał Bristiger (redaktor naczelny)
Jolanta Guzy-Pasiak
Ewa Schreiber

Zapraszamy do odwiedzenia strony seminarium, na której można znaleźć informacje dotyczące działalności w latach 2005-2009
http://seminarium.demusica.w.interia.pl/

 

W roku akademickim 2001-2002 zostało w Warszawie powołane do życia pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Bristigera „Seminarium De Musica”. Biorą w nim udział głównie studenci, doktoranci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Muzycznej w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Reprezentowane są takie wydziały i dyscypliny, jak: muzykologia, teoria muzyki, polonistyka, germanistyka, studium międzywydziałowe, reżyseria operowa. Na seminarium odbywają się również debaty tematyczne z zaproszonymi uczonymi z polskich placówek akademickich. Przewidziane są rozmowy z polskimi artystami.